Glossary Term

جمع البيانات

يُعد جمع البيانات عملية لجمع وقياس المعلومات بناءً على المطالب المختلفة، فتقام على نمط منظم يُتيح لأي شخص الإجابة على أسئلة بحث مطروحة، أواختبار الفرضيات، أوتقييم النتائج.